Apakah Gred Aluminium Untuk Bahagian Berpusing Yang Biasa Digunakan?

bahagian